Posadzki żywiczne - Przemysłowe

Posadzki przemysłowe to bezspoinowe, bardzo trwałe i odporne rozwiązania najwyższej jakości, pozwalające na zabezpieczenie powierzchni betonu przed rozmaitymi obciążeniami. Są wykonywane na bazie bezbarwnych lub pigmentowanych żywic syntetycznych oraz przy wykorzystaniu piasku kwarcowego – naturalnego lub barwionego. Posadzki przemysłowe to rozwiązania o wielu właściwościach, przeznaczone do pomieszczeń o różnych funkcjach. Nasze posadzki przemysłowe charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną, termiczną i chemiczną. W związku z tym, że każda branża ma inną specyfikę obciążeń produkcyjnych, do każdej inwestycji dobieramy indywidualnie najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Dlatego do każdego projektu indywidualnie dobieramy adekwatne rozwiązanie posadzkowe z żywic epoksydowych, poliuretanowych i in. Działamy ze świadomością, iż niewłaściwie dobrana posadzka przemysłowa skutkuje skróceniem okresu eksploatacji i kosztami napraw.

W ofercie posadzek przemysłowych znajdują się:

  • bardzo odporna mechanicznie i chemicznie posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej i piasku kwarcowego,
  • wylewana, gładka i bardzo wytrzymała posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej,
  • elastyczna, poliuretanowa posadzka przemysłowa o wysokiej odporności chemicznej,
  • wodorozcieńczalna, epoksydowa farba do betonu,
  • cienkowarstwowa powłoka epoksydowa.